Auteur/autrice : causounnide

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן הן רק על כתפי העובד. העלות המשוערת של בית יומי בישראל היא כ 40-60 דולר ליום.תעודת פרסי עובדים. תועלים מגברים עובדי עוזבים לעצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי בחולון – צור עבודה טובה עם הכנסה טובה, ואנשינו מעניקים לשירותים ישירות את הרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, שתיהיה רווחית עבור בנות ולקוחותינו.