Auteur/autrice : chapestretla

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לבנות תנאי דיור נוחים. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. זה תלוי אך ורק במשאלה של הילדה עצמה, מכיוון שעלויות ההסדר נמצאות רק בהוצאות הילדה. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.מערכת תעודות של פרסי עובדים. בנות לוקחות טיפים מלקוחות לעצמם. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל https://www.israelxclub.co.il/%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F/ – צור את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, והלקוחות שלנו מציעים לשירותים רמה טובה יותר. שיטה זו היא שמספקת את ההזדמנות לקבוע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי עבור העובדים ולקוחותינו.